Στοιχεία πρόσβασης Demo
Μενού διαχειριστή

Όνομα χρήστη: user | Κωδικός: demo

Μενού εγκαταστάτη

Όνομα χρήστη: installer | Κωδικός: demoVersion: 1.7.94

Πρόγραμμα ωρομέτρησης εργαζομένων | Επικοινωνία